SafAle K-97

SafAle K-97

  • 29 kr


Tysk alejäst som lämpar sig väl till att brygga öl med låga esternivåer som exempelvis kölsch och altbier.
Förjäsbarhet: Hög
Flockning: Låg
Jästemp: 15-24°C