American Sour Beers

American Sour Beers

  • 169 kr


American Sour Beers: Innovative Techniques for Mixed Fermentations av Michael Tonsmeire (A.K.A) The Mad Fermentationist)

Surölsbryggning är en av de segmenten i dagens bryggarscen som är mest spännande och dynamisk. Både nya bryggerier och hembryggare adapterar traditionella europeiska suröls-tekniker för att skapa några av världens mest experimentella ölstilar.

Den här boken tar oss med i processerna och ingredienserna vid Amerikansk surölstillverkning . Få inspiration och praktiska tips från kommersiella bryggare och framstående hembryggare.